Báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất

Ngày 15/9, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đến 15/9/2021.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành các văn bản: số 482/UBND-TCKH ngày 26/02/2021, số 849/UBND-TCKH ngày 13/4/2021 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban và UBND các xã, phường. Nhờ đó, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đã có những kết quả tích cực. Tính đến ngày 15/9/2021, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đạt trên 292 tỷ đồng, bằng 97,49% dự toán tỉnh giao, bằng 74,30% dự toán HĐND thành phố giao.

Quảng cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất đến 15/9/2021 và các ý kiến tham gia, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng triển khai một số dự án theo kế hoạch thu tiền sử dụng đất; chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đối với một số dự án trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, công tác thu tiền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021. Để đảm bảo kế hoạch đã đề ra, yêu cầu các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường duy trì chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, liên tục nhằm kiểm đếm tiến độ, chất lượng công việc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, chú trọng việc phân công nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường, gắn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2944 Tổng lượt truy cập 868279271