CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Uỷ ban bầu cử thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC (ngày 19/2) về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu...

Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí đã ban hành các Quyết Định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân...

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, với mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ngoài đại biểu được cơ quan, đoàn thể giới thiệu ứng cử thì công dân...

Câu hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Ngày 2-3, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành văn bản số 12/UBBC về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

Uỷ ban bầu cử vừa ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC (ngày 25/2) về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu...

Câu hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3168 Tổng lượt truy cập 864601167