Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Sáng 14/10, Thành ủy Uông Bí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, PBT Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - PBT Thường trực Thành ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Cán bộ phụ trách dân vận tại cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 1 ngày, 169 đồng chí là cán bộ phụ trách công tác dân vận của các chi đảng bộ cơ sở, trưởng phó khối dân vận cơ sở; Bí thư, trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố được nghiên cứu 2 chuyên đề, gồm: chuyên đề thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng mô hình điển hình quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình; chuyên đề kế hoạch triển khai chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện NQ đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày chuyên đề: thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng mô hình điển hình Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình.

Lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác dân vận cơ sở cập nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ, nắm được những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12294 Tổng lượt truy cập 869037735