CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Các quy hoạch chi tiết

Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v thu hồi đất của UBND phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cho Công ty TNHH...

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng...

Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng, nâng...

Công văn số 3001/UBND-QH1 ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồi Lắp Ghép tại phường...

Công văn số 1479/UBND-QH1 ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v địa điểm xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Vàng Danh tại phường Vàng Danh, thành phố...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất...

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty...

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty...

Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ thương...