CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Các quy hoạch phân khu

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Về việc phê duyệt phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Nam...

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 Khu du lịch...