Cải cách hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1964/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra quan điểm lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm...

Quyết định số 9362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí: Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố Uông Bí giai đoạn...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,...

Theo thông tin từ Hội thảo Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của...

Ngày 19/10, UBND thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính cho 200...

Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1823/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác Hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách - gọi tắt là Quảng Ninh...

Ngày 9/10, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3275 Tổng lượt truy cập 869067588