CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX

Ngày 14-11, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX gồm 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung chính gồm: những thành tựu đạt được; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm. Phần thứ 2 đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung chính gồm: định hướng phát triển; mục tiêu, 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và công tác xây dựng Đảng; những chủ trương, giải pháp lớn cần tập trung thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cao với nội dung, bố cục, kết cấu Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm bổ sung, hoàn thiện bản Dự thảo quan trọng này.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng công phu, toàn diện, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, hoàn thành đúng tiến độ xây dựng Báo cáo chính trị, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Tổ biên tập sắp xếp, bổ sung nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Tập trung đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn nữa các ưu điểm, hạn chế, thành tựu Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ XIX, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Về phần mục tiêu tổng quát, dự báo tình hình, các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Tổ biên tập cần nêu ngắn gọn, súc tích, rõ giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2482 Tổng lượt truy cập 3623468