Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV: Giới thiệu danh sách bầu 62 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã nghe báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và thực hiện các nội dung khác.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã nghe báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và thực hiện các nội dung khác. 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu.

Theo đó, những đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV bảo đảm đúng cơ cấu, quy hoạch; là những đồng chí có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, số lượng, tiêu chuẩn ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, công tâm lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu để bầu vào cấp ủy khóa mới, bảo đảm phát huy năng lực, trình độ, góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

 

Các đại biểu Tổ 1 thảo luận về phương án nhân sự tại tổ.

 

Sau khi tiến hành thảo luận tại Tổ, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu 62 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại biểu biểu quyết về số lượng danh sách đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa XIV.

 

Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong buổi chiều 13/10, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện của Trung ương, tỉnh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6875 Tổng lượt truy cập 870161874