CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV: Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/10, ngay sau lễ khai mạc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã nghe báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình tại Đại hội.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/10, ngay sau lễ khai mạc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã nghe báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình tại Đại hội.

 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Quy mô và tiềm lực kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm, duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước là 5,82%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010. Trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về số thu ngân sách trên địa bàn. Các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp tăng trưởng ổn định theo hướng tích cực, đặc biệt tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ. Khẳng định vị trí tiên phong về thực hiện đồng bộ, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

 

Văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Mặc dù kinh tế khó khăn, song tổng chi cho an sinh xã hội gấp hai lần so với giai đoạn trước, giải quyết nhiều việc làm mới và giảm nghèo rõ rệt.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biển đảo và trên đất liền, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Trung Quốc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được tăng cường theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn bằng các hình thức hợp tác cụ thể.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; bước đầu đã thay đổi được căn bản về nhận thức, phương pháp, tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 

 

 

 
       
                                            Các đại biểu nghe báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015- 2020, theo báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Đọc trình bày, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.   

Tiếp đó, Đại hội nghe đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Báo cáo nêu rõ: trong 5 năm qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức điều hành các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình, phê bình và chất vấn trong Đảng; ban hành các nghị quyết, chỉ thị kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Đặc biệt BCH đã nghiêm túc, sáng tạo triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, mở rộng đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác.

 

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là: đoàn kết, thống nhất tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh; nâng cao tầm nhìn trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương; vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương; tập trung huy động mọi nguồn lực; quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có lợi cho dân, cho nước; đảm bảo kỷ cương, pháp luật; triệt để phân cấp, phân quyền gắn liền với tăng cường kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

 

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 955 Tổng lượt truy cập 864002898