Đảng bộ Công ty than Uông Bí: Tổng kết công tác năm 2020

Ngày 24-12, Đảng bộ Công ty than Uông Bí tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Đảng bộ Công ty than Uông Bí đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động được quan tâm đổi mới. Đảng bộ Công ty chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020 và mô hình mẫu định biên của Tập đoàn. Theo đó, giảm 2 phòng, 5 phân xưởng. 100% các chi bộ trực thuộc được đồng nhất với cơ quan chuyên môn, không có chi bộ ghép; bố trí 100% bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 84 - 94%.

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị.

Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị cũng được Đảng ủy Công ty chú trọng thực hiện. Cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng được Đảng ủy Công ty than Uông Bí triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; có những giải pháp quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, chăm lo đời sống người lao động; tăng cường công tác quản trị chi phí, AT-VSLĐ. Công ty chú trọng áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa trong tổ chức và quản lý sản xuất nhằm xây dựng tiêu chí mỏ sạch - mỏ ít người, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Năm 2020, sản lượng than nguyên khai của Công ty đạt 2.670.000 tấn, bằng 100% kế hoạch TKV giao. Tổng số mét lò đào mới: 32.239m bằng 100% kế hoạch TKV giao. Than tiêu thụ: 2.193 nghìn tấn bằng 100% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 2.804 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 41,4 tỷ đồng, bằng 104,9% kế hoạch. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 15,85 triệu đồng/người/tháng bằng 101,85% kế hoạch. Trong đó, lương bình quân khối thợ lò đạt 20,7 triệu đồng/người/tháng bằng 106,15% kế hoạch.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã đầu tư 3,2 tỷ đồng mua sắm và trang cấp đầy đủ vật tư y tế, vật tư phục vụ ăn, ở giãn cách; chi hỗ trợ 2 đợt cho người lao động gần 11,5 tỷ đồng.

Các cá nhân được khen thưởng trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Công ty khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo và công tác xây dựng Đảng.

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Cũng tại hội nghị, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3030 Tổng lượt truy cập 864659598