Đảng bộ Khối Chính quyền: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 16/8, Đảng bộ Khối Chính quyền TP Uông Bí tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền dự, chỉ đạo. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền; Phó Chủ tịch UBND thành phố; cán bộ, đảng viên Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền phát biểu chỉ đạo.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”. Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Trong quá trình quán triệt các Nghị quyết, báo cáo viên và đại biểu dự hội nghị tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, từ đó làm rõ các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề mới, cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Đồng chí đề nghị, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, học tập nội dung các Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm; thống nhất cao về ý chí và hành động, gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Hồng Hoàn - Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17629 Tổng lượt truy cập 876205540