Đảng bộ TP Uông Bí: 60 năm một chặng đường vẻ vang

Ngày 25-1-1962, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 42-NQ/TW thành lập Đảng bộ thị xã Uông Bí. Tròn 60 năm, trải qua 20 kỳ đại hội, với sự linh hoạt, sáng tạo trong hoạch định đường lối, chiến lược đúng đắn, phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ thị xã Uông Bí (nay là Thành phố Uông Bí) đã lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, tinh thần tự lực tự cường, năng động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, Nhân dân thành phố, thức dậy những tiềm năng nội sinh, đưa Uông Bí từ vùng núi nghèo nàn, phát triển thành thành phố, đô thị loại 2 năng động, hiện đại và đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025.

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Thị xã Uông Bí - Công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Thành phố Uông Bí.

Ngược dòng lịch sử hơn 60 năm trước, trên cơ sở đánh giá vai trò, vị trí to lớn, tạo điều kiện để Uông Bí phát triển, trở thành vùng trọng điểm cho công nghiệp hóa XHCN ở miền Bắc, ngày 28/10/1961, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 180/CP, chính thức thành lập thị xã Uông Bí trực thuộc khu Hồng Quảng.

Ngày 25-1-1962, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 42-NQ/TW thành lập Đảng bộ thị xã Uông Bí. Đây là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức, đưa công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã bước vào giai đoạn phát triển với nhiều mốc son vẻ vang.

Giai đoạn từ sau khi thành lập đến năm 1975 là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Uông Bí. Thị xã non trẻ hưởng hòa bình chưa được bao lâu đã phải “oằn mình” chống trả 2 lần đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại, hủy diệt trong các năm từ 1965 đến 1968 và 1972. Bám sát chỉ đạo của trung ương Đảng, Tỉnh ủy trong từng thời điểm, Đảng bộ thị xã đã kịp thời đề ra giải pháp cụ thể thực hiện song song hai nhiệm vụ chiến lược là vừa sản xuất - vừa chiến đấu.

Trong giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, cam go ấy, một vinh dự lớn với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Uông Bí, vào ngày mồng 1 Tết Ất Tỵ năm 1965, Bác Hồ đã về thăm, động viên cán bộ, quân dân Uông Bí. Sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Bác là nguồn cổ vũ to lớn để Đảng bộ và Nhân dân thị xã dấy lên một loạt phong trào cách mạng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Trong chiến đấu, Đảng bộ thị xã chỉ đạo tăng cường công tác phòng không nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và quốc phòng trị an, sẵn sàng đánh trả máy bay địch, đập tan các hoạt động gián điệp tâm lý của địch. Vì vậy, dù khói lửa đạn bom khốc liệt, Nhân dân Uông Bí vẫn hiên ngang trụ vững, những dòng than vẫn ra lò, điện vẫn lên lưới, đồng ruộng vẫn xanh tươi, góp phần to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa XHCN ở miền Bắc. Uông Bí cũng đã tiễn đưa hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ, chi viện cho Miền Nam, cùng cả nước lập nên kỳ tích: đánh thắng hoàn toàn tên đế quốc đầu sỏ và bè lũ tay sai.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Uông Bí là đô thị loại 2.

Từ năm 1975 đến 1985, trước bối cảnh đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế gần như đình trệ, đời sống Nhân dân thiếu thốn gay gắt, chồng chất…, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã tỏ rõ bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, đồng lòng chung tay giải quyết, tháo gỡ các khó khăn… Tại các Đại hội lần thứ VIII, lần thứ IX, đặc biệt là Đại hội X, Đảng bộ thị xã chỉ rõ: cần phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, tận dụng đất đai, sức lao động, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là thực phẩm; phát huy thế mạnh, phát triển trồng, chế biến cói và làm hàng xuất khẩu, trồng cây ăn quả, sản xuất vật liệu xây dựng..., thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần chủ động cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Uông Bí đã từng bước giải quyết thành công những khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, thành tựu cơ bản nhất là giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; đời sống Nhân dân không những được bảo đảm mà còn từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tháng 12-1986, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đề xướng công cuộc đổi mới đã mang lại một luồng sinh khí mới, tác động sâu sắc đến hoạch định con đường phát triển của Đảng bộ thị xã Uông Bí.

Khởi động từ Đại hội XII, XIII, đến các Đại hội XIV, XV và XVI, tư duy đổi mới ngày càng được Đảng bộ thị xã xác định toàn diện, có tầm nhìn chiến lược hơn, nhằm xây dựng thị xã phát triển vững mạnh về mọi mặt theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Với định hướng đúng đắn, phù hợp thực tiễn, trong chặng đường 20 năm đầu đổi mới, những “tài nguyên” quan trọng của thị xã dần được “đánh thức”. Bên cạnh tài nguyên khoáng sản than đá, nguồn tài nguyên văn hóa - nhân văn, nguồn tài nguyên vị thế đã được “kích hoạt”. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển mạnh, giải phóng sức sản xuất. Các ngành kinh tế có tính năng động cao như thương mại, dịch vụ, du lịch đã được xác định rõ là những ngành ưu tiên. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và cơ sở hạ tầng đô thị được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Đây chính là sự khởi đầu cho tư duy và định hướng đô thị hóa, mở đường để Uông Bí phát triển trở thành một trong những khu đô thị hiện đại trọng yếu của tỉnh Quảng Ninh và của cả vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2005 - 2008), Uông Bí đã đạt được những kết quả to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để ngày 1-2-2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 187/QĐ-BXD công nhận thị xã Uông Bí là đô thị loại III. Trên đà đó, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (tháng 7-2008) đã bổ sung thêm một mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng không kém phần táo bạo là: "Phấn đấu sau năm 2010 thị xã Uông Bí trở thành thành phố".

Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược thành lập thành phố, bên cạnh tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện tối đa của tỉnh và trung ương, toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thị xã đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá về diện mạo đô thị và môi trường sống.

Những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã đã được ghi nhận. Ngày 25/2/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP thành lập thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

60 năm qua, Đảng bộ TP đã lãnh đạo các thế hệ cán bộ, Nhân dân xây dựng, phát triển Uông Bí trở thành thành phố, đô thị loại 2 năng động, hiện đại, đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025.

Tiếp tục đoàn kết, chủ động phát huy nội lực, tính tích cực, tự đổi mới, năng động, sáng tạo và tranh thủ thời cơ, chỉ sau hơn 2 năm trở thành thành phố, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo Nhân dân đạt thêm một dấu ấn ngoạn mục: tháng 11/2013, Uông Bí được thăng hạng lên đô thị loại 2. Trước đó, Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt; rừng đặc dụng Yên Tử được chuyển thành Rừng Quốc gia Yên Tử. Đây là cơ sở quan trọng, thúc đẩy Thành phố phát triển mạnh mẽ thế mạnh du lịch tâm linh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững…

60 năm xây dựng, phát triển, trải qua 20 kỳ đại hội, trong từng nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, Đảng bộ TP đã không ngừng trưởng thành. Từ một Đảng bộ ngày đầu thành lập với số lượng Đảng viên khiêm tốn, đến nay, Đảng bộ TP đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt với 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 7.901 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức; nâng cao bản lĩnh, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của TP đạt 13,12%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 15.737 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,03%; năm 2021 đạt 3.745 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.743 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,2%, năm 2021 đạt trên 1.376 tỷ đồng. Các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch có bước phát triển mạnh, đa dạng, tốc độ tăng bình quân giá trị tăng thêm đạt 16,6%/năm. Công tác xúc tiến đầu tư có tiến bộ vượt bậc, môi trường đầu tư có sự cải thiện và nâng cao. TP giữ vững 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020 đạt 66,6%. Duy trì và giữ vững 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; đạt 110 giường bệnh, 22,6 bác sĩ/1 vạn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giảm nghèo được thực hiện quyết liệt. Đến năm 2020, TP đã xóa hết, không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương; năm 2021 giảm 48/48 hộ nghèo theo tiêu chí của Tỉnh. Năm 2021, xã Thượng Yên Công được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sự nghiệp văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chất lượng cuộc sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Năm 2021, GRDP bình quân đầu người đạt 8.630 USD. Niềm tin vào Đảng và chính quyền của các tầng lớp Nhân dân ngày càng được củng cố và nâng cao.


Thành tựu và bài học thực tiễn qua 60 năm xây dựng, trưởng thành là kinh nghiệm quý, nền tảng, tiền đề vững chắc, tạo sức mạnh, động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân thành phố viết tiếp trang sử vẻ vang, xây dựng Uông Bí ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Trong 2 năm trở lại đây, trước muôn vàn khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do diễn biến, tác động gay gắt, kéo dài của đại dịch COVID -19, với tinh thần quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ TP đã lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống, kiểm soát dịch hiệu quả, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển KT-XH với nhiều mặt nổi bật.

Chặng đường 60 năm vẻ vang, dù trong đấu tranh cách mạng hay trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc, thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế, trong lúc thuận lợi cũng như thời điểm khó khăn, với đường lối đúng đắn, phù hợp, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, tinh thần tự lực tự cường, năng động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, Nhân dân; thức dậy những tiềm năng nội sinh, đưa Uông Bí từ vùng núi nghèo nàn, phát triển thành thành phố, đô thị loại 2 năng động, hiện đại, giàu sức hấp dẫn và đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025.

Với sự phấn đấu bền bỉ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, Đảng bộ TP đã lãnh đạo các thế hệ cán bộ, quân, dân Uông Bí đạt được nhiều thành tựu to lớn, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí: Huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương độc lập các hạng nhất, nhì, ba...

Thành tựu và bài học thực tiễn qua 60 năm xây dựng, trưởng thành sẽ là kinh nghiệm quý, là nền tảng, tiền đề vững chắc, tạo sức mạnh, động lực to lớn  để Đảng bộ và Nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, viết tiếp trang sử vẻ vang, đạt thêm những kỳ tích trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, xây dựng Uông Bí ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

PV

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1043 Tổng lượt truy cập 872747615