Đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước

Quảng Ninh được các bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận là một trong những địa phương đi đầu trong công tác CCHC. Có được thành công này là do những nỗ lực của tỉnh trong đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh từng bước xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), hướng tới xây dựng chính quyền số.

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh với hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT hiện đại được coi là đầu não của hệ thống CQĐT của tỉnh.

Từ năm 2012, tỉnh đã chính thức phê duyệt Đề án xây dựng CQĐT với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng CNTT trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa, tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông của tỉnh. Theo đó, đến cuối năm 2020, tỉnh đã hoàn thành 19/21 chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 17/NQ-CP. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong toàn quốc gửi nhận được văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số liên thông 4 cấp (từ xã lên Văn phòng Chính phủ; từ xã của tỉnh Quảng Ninh đến một xã bất kỳ của một địa phương khác nếu xã đã kết nối lên trục liên thông quốc gia).

Quảng Ninh cũng là một trong 3 địa phương đầu tiên trong toàn quốc tích hợp Cổng Dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến hoạt động tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn đang cung cấp 1.600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ trên 85% của cả 3 cấp, trong đó dịch vụ công mức độ 4 là 621, đạt tỷ lệ 33,6%.

Cổng Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh luôn cho kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Để đạt được những con số trên, tỉnh đã nỗ lực đầu tư rất mạnh và đồng bộ cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã tạo lập được một kết cấu hạ tầng vững chắc, được thể hiện rõ qua việc 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã tham gia vào hệ thống CQĐT của tỉnh; 100% CB,CC,VC trong các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính kết nối internet để thực hiện công việc, được cấp tài khoản công chức điện tử và cơ bản sử dụng thành thạo các tiện ích do hệ thống CQĐT cung cấp; trên 98% văn bản hành chính được trao gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số; 100% TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã được chuẩn hóa theo quy trình ISO và được thiết lập vào Hệ thống phần mềm một cửa liên thông để thực hiện, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết TTHC trong phạm vi toàn tỉnh...

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp qua mạng internet.

Tỉnh cũng tích cực ứng dụng rộng và sâu các tiện ích của hệ thống CQĐT từ cấp tỉnh đến cấp xã với những thành phần chủ chốt, gồm: Hạ tầng nền tảng (Trung tâm tích hợp dữ liệu chuẩn Tier 3, mạng WAN đồng bộ các cấp, hệ thống CNTT đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã); hệ thống các phần mềm dùng chung cốt lõi (Cơ sở dữ liệu quản lý văn bản, Cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của tỉnh, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Thư điện tử công vụ...).

Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử của tỉnh (tại địa chỉ https://quangninh.gov.vn) gồm: 1 Cổng chính (cấp 1); 67 cổng thành phần (cấp 2) của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; 149 cổng thành phần (cấp 3) của các xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố; 19 trang thông tin điện tử liên kết, cũng đã và đang hoạt động hiệu quả, giúp các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng toàn quốc Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Những thành tựu đã đạt được từ việc ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã góp một phần quan trọng để Quảng Ninh thu về những “trái ngọt” đáng tự hào khi liên tiếp 4 năm qua, Quảng Ninh liên tiếp giữ ngôi vị quán quân Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số CCHC (PAR Index); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) liên tiếp dẫn đầu và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT Index) giữ vững vị trí thứ 3 trong 2 năm 2019, 2020. Đặc biệt, lần đầu tiên, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn quốc.

Theo Minh Hà/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 882 Tổng lượt truy cập 868466689