GIỚI THIỆU CHUNG

* Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Uông Bí
Địa chỉ          : Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh  Quảng Ninh 
Điện thoại    : 02033.854781
Fax              : 02033.854455
E-mail          : kbnn.ub@quangninh.gov.vn

Trụ sở Kho bạc nhà nước Uông Bí.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6930 Tổng lượt truy cập 878141586