UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản:

Học sinh, sinh viên Quảng Ninh trở lại trường từ ngày 1/3

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 128-TB/TU ngày 22/02/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1020/UBND-GD ngày 23/2 về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống bệnh dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh (trừ TX Đông Triều) đi học trở lại từ ngày 01/3/2021.

Đối với TX Đông Triều, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá và căn cứ diễn biến, các điều kiện đảm bào an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của từng xã, phường và toàn thị xã để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên đến trường để học tập ở từng địa bàn, thời điểm cụ thể. Những địa bàn chưa thể tổ chức cho học sinh học tập trực tiếp tại trường, tiếp tục chỉ đạo dạy học trực tuyến và đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng phải cách ly, điều trị chỉ được tham gia học tập tại trường sau khi hoàn thành việc cách ly theo quy định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục, đào tạo có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh về thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các địa phương thực hiện thường xuyên, theo đúng quy trình về vệ sinh, khử khuẩn trong quá trình tổ chức dạy học; chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục, bán trú, đưa đón học sinh... trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tổ chức an toàn, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh hiểu đúng và chủ động tự phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát tốt và hướng dẫn việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định.

100% cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện cài đặt ứng dụng “An toàn COVID-19” và cập nhật báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/2021. Đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi đến trường; kiểm soát được lộ trình của học sinh từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường; có biện pháp phù hợp để đảm bảo khoảng cách theo quy định đối với phụ huynh khi đưa, đón học sinh, không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

Tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập phải được theo dõi, quản lý sức khỏe; đảm bảo thật sự khỏe mạnh và an toàn mới đến trường học. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy trình nếu có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; bố trí đủ phòng cách ly tại cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý khi có trường hợp học sinh nghi ngờ nhiễm COVID-19. Thực hiện thường xuyên, theo đúng quy trình về vệ sinh, khử khuẩn trong quá trình tổ chức dạy học.

>>Văn bản 1020 của UBND tỉnh về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chổng bệnh dịchCOVID-19

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4075 Tổng lượt truy cập 865266897