Học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời,...

Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm...

Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải “gương mẫu”, “nêu gương”, phải là “đầu tàu”... Không ít lần, Người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ mình có đứng...

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Học tập và làm theo Bác”, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", quyết tâm hoàn thành việc thu nhận tối đa hồ...

Trong thời gian qua, việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân trên...

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự....

Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc...

Khắc ghi lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phương Nam (TP Uông Bí) luôn xác định học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể,...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17252 Tổng lượt truy cập 876204635