Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chiều 02/7, Đảng bộ Khối chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thái - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Chính quyền thành phố đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thái - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyên đề gồm 2 phần: phần thứ nhất về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm khơi dậy quyết tâm, nghị lực của dân tộc để phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Trong thực hiện chuyên đề, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là người tiêu biểu cho ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển; từ đó phải bắt tay vào hành động và truyền cảm hứng. Để phát huy được ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng được môi trường dân chủ, nhân văn, sáng tạo; để mọi ý tưởng, mong muốn sáng tạo đều được trân trọng, được tạo điều kiện để thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối Chính quyền thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021.

Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đề ra; qua học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối sẽ phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống  hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển TP Uông Bí giàu mạnh.

Hồng Hoàn - Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12035 Tổng lượt truy cập 869037229