CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Hội khuyến học thành phố: Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015 triển khai phương hướng, nhiệm vụ khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2016

Ngày 14-1, Hội khuyến học thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 triển khai phương hướng nhiệm vụ khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2016.

Ngày 14-1, Hội khuyến học thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 triển khai phương hướng nhiệm vụ khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2016.

 

Đồng chí Vũ Thang, Chủ tịch hội khuyến học thành phố thông qua báo cáo tổng kết công tác hội năm 2015.

Trong năm qua, các cấp hội khuyến học thành phố tiếp tục được củng cố về mặt tổ chức, phát triển hội viên; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các nội dung công tác đã được UBND thành phố giao cho. Công tác khuyến học khuyến tài ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu. Duy trì tốt công tác khuyến khích, hỗ trợ ngành giáo dục địa phương. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đơn vị hiếu học tiếp tục được đẩy mạnh, số lượng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ngày càng tăng. Cũng trong năm 2015, các cấp hội đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội khuyến học các cấp và đại hội khuyến học TP Uông Bí nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện nội dung công tác tuyên truyền, các cấp hội đã tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2015, tuyên truyền phổ biến đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, đề án “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Năm 2015 toàn thành phố có 12.559 gia đình đăng ký gia đình hiếu học và đã có 11.410 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 90,85%; số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học là 51 dòng họ.

Một trong những phong trào nổi bật của công tác khuyến học - khuyến tài của TP Uông Bí là phong trào “3 đỡ đầu”. Thông qua phong trào đã có gần 3.000 học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh đạt thành tích cao trong học tập được đỡ đầu.

Hội khuyến học thành phố đã phối hợp với Phòng GD-ĐT thành phố giám sát, chỉ đạo hoạt động của 11 trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã với các nội dung hoạt động tuyên truyền, giáo dục có tính chất chủ điểm tập trung trong năm.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài năm 2015.

 

Trong thời gian tới, các cấp hội khuyến học thành phố tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội trên cơ sở thiết thực, hiệu quả. Tại hội nghị, UBND thành phố cũng đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2015.

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3854 Tổng lượt truy cập 864038510