Hội LHPN - Trung tâm Chính trị thành phố: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội LHPN cơ sở

Sáng 9/9, Hội LHPN và Trung tâm chính trị thành phố phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác hội ở cơ sở.

 
Đồng chí Hoàng Quốc Trung - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố truyền đạt các nội dung.
Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ làm công tác Hội phụ nữ ở cơ sở đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng với các nội dung như: quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội; tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta . Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 với ý nghĩa xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Thông qua việc bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 
 
Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2946 Tổng lượt truy cập 868279232