Họp Ban chỉ đạo tăng cường thu ngân sách thành phố và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn

Chiều 26/2, UBND thành phố họp Ban chỉ đạo tăng cường thu ngân sách thành phố và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo. 

Hội nghị đã nghe phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo nội dung Chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố, văn bản chỉ đạo đấu giá đất năm 2021. Theo đó, năm 2021 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Hội đồng nhân dân thành phố giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt tối thiểu 10% so với dự toán được giao. Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích các đơn vị chủ động tăng thu trên cơ sở nguyên tắc có thu mới có chi.

Về việc triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021, theo dự toán tỉnh giao là 300 tỷ đồng, HĐND thành phố giao theo Quyết định 8236/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thành phố là 393,600 tỷ đồng, UBND thành phố đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, Chi cụ Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên. Trên cơ sở kịch bản thu tiền sử dụng đất năm 2021, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, xã, phường căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ để thực hiện các phần việc như: phê duyệt các quy hoạch cấp đất nhỏ lẻ, xen kẹp; tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu dân cư đã được HĐND thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 935; xúc tiến, tìm nhà đầu tư quan tâm, lập quy hoạch dự án; rà soát các dự án hạ tầng, quy hoạch xen cư, nhỏ lẻ đảm bảo kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất; tham mưu hoàn thiện thủ tục giao đất đối với các dự án ngoài ngân sách; hoàn thiện thủ tục liên quan đến các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng cấp đất dân cư dự kiến triển khai trong năm 2021; thực hiện xác định nguồn gốc đất đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ; rà soát diện tích cho thuê mặt đất, mặt nước...vv.

Quang cảnh cuộc họp.

Về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo tình hình triển khai 6 công trình chuyển tiếp từ năm 2020, gồm: Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với đường tránh phía Nam thành phố theo quy hoạch khối lượng thi công đạt 80%; Trường Mầm non Phương Đông (điểm trường khu Tân Lập, phường Phương Đông) đạt 70%; Đầu tư hạ tầng theo Quy hoạch chi tiết 1/500 nhóm nhà ở tại khu 3, phường Quang Trung đạt 45%; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư xen kẹp tại tổ 45C, khu 12, phường Quang Trung đạt 75%; Đấu nối hạ tầng giao thông phía Nam dự án khu dân cư đô thị Công Thành đoạn cuối tuyến đường đôi của dự án với khu dân cư hiện trạng và thảm asphalt khu dân cư hiện trạng đạt 90%; Khu  tái định cư, dân cư hai bên tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài tại phường Yên Thanh đạt 95%. 5 công trình khởi công mới năm 2021 với tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng đã mời thầu lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia được 3/5 công trình. Năm 2021, Thanh tra thành phố đang thực hiện thanh tra 25 công trình. Từ 01/1/2020 đến hết tháng 2/2020 đã được phê duyệt quyết toán 46 công trình; đanh trình phê duyệt quyết toán 6 công trình, hoàn thiện hồ sơ quyết toán 10 công trình.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung Chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố. Về kế hoạch thu tiền đất, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các phòng chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp; đặc biệt về quy hoạch cục bộ, phân khu; tài chính ngân sách; dự án công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách; bám sát chỉ đạo của tỉnh đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí cũng lưu ý việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn phải được thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả...

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3840 Tổng lượt truy cập 865265753