Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2021

Ngày 23/8, tại Trung tâm chính trị thành phố, Thành ủy Uông Bí tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2021. Dự, chỉ đạo có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng.

Tham gia lớp học có 57 học viên đến từ 20 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Từ ngày 23/8 đến 01/9/2021, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được trau dồi những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác đạt hiệu quả tốt hơn; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên chính thức, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2913 Tổng lượt truy cập 868414349