Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã, phường

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 05/8/2021 của Ban chỉ đạo 138 thành phố về việc kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ 24-27/8/2021, Đoàn kiểm tra BCĐ 138 thành phố do Thượng tá Vũ Trung Hiếu - Trưởng Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại 6 xã, phường Thanh Sơn, Quang Trung, Yên Thanh, Phương Nam, Nam Khê, Thượng Yên Công.

Đoàn kiểm tra làm việc với BCĐ 138 phường Thanh Sơn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ và nghe Ban chỉ đạo 138 các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Từ đó trao đổi, thảo luận, đánh giá về thực trạng, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các thành viên BCĐ 138 xã, phường, nhất là đại diện các khu dân cư, từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của 06 BCĐ 138 xã, phường trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề nghị các BCĐ cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: đẩy mạnh hoạt động của các ban ngành, đoàn thể, các thành viên BCĐ 138, thống nhất nhận thức công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp cùng các đoàn thể, MTTQ, Nhân dân tham gia phong trào; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; tham mưu giải quyết tốt các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại địa bàn cơ sở, tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục và giúp đỡ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định, quy chế của Ban chỉ đạo, định kỳ tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và từng thành viên, tránh việc hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả thấp; thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm tại phường Quang Trung và phát huy tác dụng mô hình An ninh cơ sở tại phường Thanh Sơn và xã Thượng Yên Công.

Thời gian tới, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục chương trình làm việc với BCĐ 138 các phường còn lại và một số phòng ban, ngành thành viên BCĐ 138 thành phố.

Thanh Xuân (CA thành phố)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 566 Tổng lượt truy cập 868465810