CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng

Ngày 26-11, Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng của Thành ủy Uông Bí tổ chức kiểm tra, đánh giá đợt cuối cùng trong năm 2020 đối với quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Các quần chúng ưu tú được kiểm tra, đánh giá thông qua hình thức vấn đáp, trả lời câu hỏi trực tiếp.

Theo đó, 28 quần chúng ưu tú thuộc 10/46 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã được các thành viên Hội đồng kiểm tra, đánh giá thông qua hình thức vấn đáp, trả lời câu hỏi trực tiếp về nội dung: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung và giải pháp đẩy mạnh học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; việc thực hiện nhiệm vụ của quần chúng tại đơn vị.

Quang cảnh buổi kiểm tra, đánh giá nhận thức.

Kết quả đợt kiểm tra, đánh giá sẽ là căn cứ để Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định kết nạp đảng theo quy định đối với những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn.

Mô hình Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng được Thành ủy Uông Bí triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 36/HD-BTG TU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Thời gian qua, Thành ủy Uông Bí đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú trước khi kết nạp đảng.

 

Lê Minh Quang (Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1028 Tổng lượt truy cập 864077347