Kỳ họp thứ 2, HĐND phường Phương Nam khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/7, HĐND phường Phương Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND phường Phương Nam phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã kịp thời giải quyết, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đều đạt khá so với cùng kỳ 2020. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 1.817,6 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ; tổng mức luân chuyển hàng hoá trên thị trường đạt 159,5 tỷ đồng, bằng 95,4% so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt 51 tạ/ha, bằng 97,7% chỉ tiêu thành phố giao; diện tích cây vải được thu hoạch là 320ha, sản lượng đạt 2.500 tấn. Tổng giá trị sản xuất nông ngư nghiệp đạt 183,8 tỷ đồng, bằng 79,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được Nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững. Địa phương cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thanh, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường Yên Thanh và Phương Nam phát biểu tại kỳ họp.


UBND phường báo cáo kết quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND phường Phương Nam đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ phường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đại biểu HĐND phường tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; chương trình giám sát năm 2022 của HĐND phường; điều chỉnh bổ sung kế hoạch thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2060 Tổng lượt truy cập 867785969