Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đã thực sự đặt người dân làm chủ thể để cải cách hành chính. Những “rào cản” tạo nên sự chưa hài lòng của người dân về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp từng bước được gỡ bỏ. Đó cũng là giải pháp quan trọng để các cấp chính quyền trong tỉnh nâng cao niềm tin và sự hài lòng của nhân dân.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Kim Sơn, TX Đông Triều, tháng 8/2021.

Theo kết quả công bố, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của TX Đông Triều đạt 95,42 % tăng 0,45% so với năm 2019. Kết quả này đã khẳng định những nỗ lực không ngừng của Đông Triều trong công tác CCHC, củng cố niềm tin cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành, từ đó tạo sức bật để phát triển KT-XH.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao Chỉ số hài lòng phục vụ nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Đông Triều đang nỗ lực triển khai xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, dân chủ, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Bí thư Thị ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở hiện đang tích cực đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác CCHC. Trong đó trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trên tinh thần sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, quy trình, thời gian và rõ hiệu quả. Đặc biệt, để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thị xã còn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tăng tỷ lệ người dùng. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thị xã là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, đẩy nhanh hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố gắn với tự chủ về ngân sách”.

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 80.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó có gần 21.000 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã đã được giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 66,46%. Thị xã đã tiếp nhận và giải quyết trên môi trường mạng được gần 16.200 hồ sơ.

Tương tự như TX Đông Triều, TP Uông Bí cũng đẩy mạnh việc công khai minh bạch cơ chế chính sách hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương, làm rõ tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ chế, chinh sách có liên quan trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan cũng thường xuyên đối thoại với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân, tích cực tham gia vào các hoạt động chính quyền; tạo đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn Uông Bí còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến... Trong đó, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công đều được cung cấp trực tuyến mức độ 4 và đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; phấn đấu từ nay đến hết năm có 210 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn thành lập mới.

Đại diện Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) phân tích chỉ số DDCI của TP Uông Bí năm 2020, tháng 8/2021.

Không chỉ tại Đông Triều, Uông Bí, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đều thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách trong các hoạt động, TTHC, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo những đột phá mới trong phát triển. Mặc dù 2 năm liên tiếp (2019, 2020) Quảng Ninh đều đạt thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng về Chỉ số SIPAS với 5/5 tiêu chí có tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 90%, song tỉnh không ngủ quên trên chiến thắng.

Để thực hiện CCHC cho năm 2021, tỉnh đã sớm ban hành Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Trên cơ sở đó, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện; CBCCVC-NLĐ và toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và tác động của CCHC đối với quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Đến nay, thời gian giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trung bình giảm 45% so với quy định của Trung ương; 74% TTHC được giải quyết theo quy trình "5 tại chỗ" ở cấp tỉnh, 90-100% ở cấp huyện. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,7% ở cấp tỉnh, 99,9% ở cấp huyện.

Ông Tạ Đức Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chia sẻ: Mặc dù từ đầu năm đến nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song công tác giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, người dân vẫn được các bộ phận, cơ quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Cộng đồng doanh nghiệp rất hài lòng và đánh giá rất cao công tác CCHC của tỉnh.

Theo Trúc Linh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2467 Tổng lượt truy cập 868278427