Lịch Công tác của đồng chí Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố (từ ngày 20-6 đến ngày 26-6-2016)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

20/6

Thứ Hai

 

8h

Họp thương lượng, hòa giải với Công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam liên quan đến vụ tranh chấp 33/14 tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Trụ sở UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

Đ/c Hùng - GĐ BQLDA và Đ/c Đoàn - PP TC-KH cùng dự

Đi chúc mừng các đơn vị báo chí, thông tin và truyền thông nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

 

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì)

Chiều

14h

Làm việc với công tác của UBND thành phố Hồ Chính Minh về khảo sát học tập kinh nghiệm mô hình Trung tâm HCC

Phòng họp số 3 - Trung tâm Tổ chức Hội nghị TP

Đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì)

21/6

Thứ Ba

 

 

Sáng

8h

Giao ban Đảng ủy khối xã, phường đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

Phòng họp Trụ sở Thành ủy Uông Bí

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

 

Dự kiến họp UBND tỉnh: Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản Quý II/2016 (Chưa có GM)

Trụ sở UBND Tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

 

10h

Dự lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2016

Trụ sở Đài TT-TH thành phố

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

Chiều

14h

 

Họp Ban chấp hành Đảng ủy Khối chính quyền

Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND TP

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

 

Dự kiến họp UBND tỉnh: Nghe báo cáo về tình hình thực hiện các văn bản Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại các buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc, và các Đơn vị Trực thuộc. (Chưa có GM)

Trụ sở UBND Tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

22/6

Thứ Tư

Sáng

8h

Giao ban khối Nội chính - Tư pháp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

Phòng họp Trụ sở Thành ủy Uông Bí

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

Chiều

14h

Giao ban khối tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, Bảo hiểm xã hội đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

Phòng họp Trụ sở Thành ủy Uông Bí

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

 

Hội nghị Tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Phòng họp số 3 - Trung tâm tổ chức Hội nghị TP

Đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì)

Dự kiến họp UBND tỉnh: Họp Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách nhà nước tỉnh kiểm điểm về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Quý II năm 2016 (Chưa có GM)

Trụ sở UBND Tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

 

23/6

Thứ Năm

Sáng

8h

Họp Ban thường vụ Thành ủy:

+ Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

+ Nghe báo cáo kết quả thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

+Sơ kết công tác đánh giá cán bộ giai đoạn 2011 - 2015

+ Công tác Tổ chức cán bộ

Phòng họp Trụ sở Thành ủy Uông Bí

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự);

Văn phòng HĐND&UBND, phòng TC-KH chuẩn bị nội dung

Chiều

14h

Giao ban thường kỳ UBND thành phố tháng 6/2016

Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND TP

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì); Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố (Cùng dự)

Hội nghị Tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Phòng họp số 3 - Trung tâm tổ chức Hội nghị TP

Đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì)

Dự kiến họp UBND tỉnh: Nghe báo cáo Đề án Bảo vệ môi trường ngành than

(Chưa có GM)

Trụ sở UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

24/6

Thứ Sáu

Sáng

8h

 

Dự kiến họp UBND tỉnh: Cho ý kiến về phương án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Chưa có GM)

Trụ sở UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

Chiều

14h

Họp  Thường trực Thành ủy

Phòng họp Trụ sở Thành ủy

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

Dự kiến họp UBND tỉnh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh (Chưa có GM)

 

Trụ sở UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự)

25/6

Thứ Bảy

Sáng

8h

Làm việc với đoàn giám sát của Tỉnh ủy

Hội trường Thành ủy Uông Bí

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (Dự);

Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung

Cả ngày

24/24

- Đ/c Nguyễn Đình Trung - PCT UBND TP trực lãnh đạo cơ quan;

- Đ/c Nguyễn Huy Phái - Lái xe

26/6

Chủ nhật

Cả ngày

24/24

- Đ/c Phạm Tuấn Đạt  - PCT UBND TP trực lãnh đạo cơ quan;

- Đ/c Nguyễn Văn Quyền – Lái xe.

 

Dự Sinh hoạt đảng viên nơi cư trú kỳ thứ 28 theo Quy định 76-QĐ/TW

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6898 Tổng lượt truy cập 870161930