CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở liên cơ quan, số 3 đường Trần Hưng Đạo, Phường Thanh Sơn - TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033660661

E-mail: pgduongbi.quangninh@moet.edu.vn

E-mail công vụ: cbphonggd.ub@quangninh.gov.vn

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP QUẢN LÝ PGD&ĐT UÔNG BÍ

 

 

2. Ban lãnh đạo phòng GD-ĐT

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/002%20ANH%2018,24.jpg

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

Chức vụ: Thành ủy viên -Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0966.306.333; 02033851432 

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/trannamhai-pgd.jpg

 

Đồng chí: Trần Nam Hải 

Chức vụ: Phó phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0904.600.648; 02033.661.689

Email: trannamhai@quangninh.gov.vn; haittub@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Thu

- Chức vụ: Phó phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.422.539 - 02033.562.803

- Email: tranthihongthu@quangninh.gov.vn; TranThiHongThu.pgduongbi@quangninh.edu.vn

 

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: Email: khtv.pgdubqn@moet.edu.vn

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/002%20ANH%2018,24.jpg

- Đồng chí: Phạm Việt Hùng

Chức vụ: Cán bộ CSVC

- Trình độ CM: CĐ Họa

- Trình độ LLCT:Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661 - 0912.325.533

- Email: phamviethung@quangninh.gov.vn; phamviethung.pgdubqn@moet.edu.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Vinh 

Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ CM: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661- 0386.311.989

Email: phamthithuyvinh@quangninh.gov.vn; vinhpt.246@gmail.com

 

Đồng chí: Đào Thị Loan

Chức vụ: Cán bộ kế toán

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại02033.660.661 - 0904.540.365

Email: dothiloan@quangninh.gov.vn; daoloanttxd@gmail.com

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tới

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác CNTT

- Trình độ CM: Cử nhân CNTT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.661 - 0904.559.139

- Email: nguyenvantoi@quangninh.gov.vn; nguyenvantoi.pgdubqn@moet.edu.vn 

 

CHUYÊN MÔN THCS: Email: cmthcs.pgdubqn@moet.edu.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS-Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0963528116

- Email: hoangthinga@quangninh.gov.vn; Hoangthinga.C2tranquoctoan@quangninh.edu.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Diệu Khánh

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐH_SP Anh văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0972.307.851

- Email: hoangdieukhanh@quangninh.gov.vn; hoangdieukhanh.pgdubqn@moet.edu.vn; hoangkhanhpgdub@gmail.com

 

- Đồng chí:  Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐHSP Ngữ Văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0978.884.998

- Email: ngothingoclan@quangninh.gov.vn; ngoclan8583@gmail.com

 

 

 

 

CHUYÊN MÔN MN: Email: cmmn.pgdubqn@moet.edu.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699- 039.919.923

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vnnguyenmaipgdub@gmail.com; NguyenThiTuyetMai.C0DongChanh@quangninh.edu.vn;

 

CHUYÊN MÔN TH: Email: cmth.pgdubqn@moet.edu.vn

- Đồng chí: Ngô Thị Việt Hà

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD TH

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0915.510 406

- Email: ngothivietha@quangninh.gov.vn; ngoviethapgd@gmail.com

 

- Đồng chí: Phạm Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD TH

- Trình độ CM: Đại học tiểu học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0387675198

- Email: phamthiminhthuy@quangninh.gov.vn; phamminhthuy1987.ub@gmail.com 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị The

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác CTTT, HSSV

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699 - 0768342254

- Email: doanthithe@quangninh.gov.vnDoanThiThe.pgduongbi@quangninh.edu.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác Tổng hợp, Thi đua

- Trình độ CM: Đại học SP Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.566.670 - 0972.887.945

- Email bộ phận: td.pgdubqn@moet.edu.vn

- Email cá nhân: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn; 
                             
nguyenvanthanh.pgdubqn@moet.edu.vn

 

3. Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/9/2020

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1625 Tổng lượt truy cập 864005703