Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: phongnv.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Nam%202016/Anh%20LD%20thay%20doi/nguyenvanthanh.jpg

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích

Chức vụ: UV BTV Thành ủy - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0912.558.745

- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Kim Hoàn

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thực phẩm, cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3856708 - 0915.471.008

- Email: hoangkimhoan@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/ngxuanchuong.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Chương 

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư kế toán, ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3855624

- Email: nguyenxuanchuong@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0943.955.678

- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Nguyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng sư phạm nhạc Hoạ TW, ngành Hội hoạ; Đại học Sư phạm HN, cử nhân khoa học, ngành giáo dục CTrị

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0904.701.076

- Email: nguyenhuunguyen@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động - Xã hội - Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân CĐ Kinh tế-Dân số và LĐ-CĐ LĐ-XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.092.826

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Hơn

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Điện thoại: 0977.452.176

- Email: phamthihonghon@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Lê Mai Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Học viện Hành chính, Cử nhân Hành chính học; Viện ĐH Mở HN, Cử nhân ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh

- Email: lemaianh@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Đoàn Thu Hoài

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.6576478 - 0984.576.512

- Email: doanthuhoai@quangninh.gov.vn

   

- Đồng chí: Vũ Tiến Cường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Anh văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.420.935

- Email: vutiencuong@quangninh.gov.vn; cuongub75@gmail.com

   

 

- Đồng chí: Trịnh Ánh Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0985059686

- Email: trinhanhdiep@quangninh.gov.vn; trinhanhdiep@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động xã hội- Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại: 02033.665485 - 0983.875.618

- Email: tranthihongngoc@quangninh.gov.vn 

 

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Cơ quan Tổ chức-Nội vụ:

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7522 Tổng lượt truy cập 878142734