CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: phongnv.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Nam%202016/Anh%20LD%20thay%20doi/nguyenvanthanh.jpg

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích

Chức vụ: UV BTV Thành ủy - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0912.558.745

- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Kim Hoàn

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thực phẩm, cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3856708 - 0915.471.008

- Email: hoangkimhoan@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/ngxuanchuong.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Chương 

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư kế toán, ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3855624

- Email: nguyenxuanchuong@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/dangnhathai.jpg

- Đồng chí: Đặng Nhật Hải

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.665.484  - 01684.592.488

- Email: dangnhathai@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Nguyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng sư phạm nhạc Hoạ TW, ngành Hội hoạ; Đại học Sư phạm HN, cử nhân khoa học, ngành giáo dục CTrị

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0904.701.076

- Email: nguyenhuunguyen@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động - Xã hội - Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân CĐ Kinh tế-Dân số và LĐ-CĐ LĐ-XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.092.826

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Hơn

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Điện thoại: 0977.452.176

- Email: phamthihonghon@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Lê Mai Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Học viện Hành chính, Cử nhân Hành chính học; Viện ĐH Mở HN, Cử nhân ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh

- Email: lemaianh@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Đoàn Thu Hoài

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.6576478 - 0984.576.512

- Email: doanthuhoai@quangninh.gov.vn

   

- Đồng chí: Vũ Tiến Cường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Anh văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.420.935

- Email: vutiencuong@quangninh.gov.vn; cuongub75@gmail.com

   

 

- Đồng chí: Trịnh Ánh Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0985059686

- Email: trinhanhdiep@quangninh.gov.vn; trinhanhdiep@gmail.com

 

 

Đồng chí: Trần Thị Phương Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Cử nhân cao đẳng quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0984.666.808

Email: tranthiphuongngoc@quangninh.gov.vn 

 

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Cơ quan Tổ chức-Nội vụ:

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 496 Tổng lượt truy cập 2956426