Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. Thông tin chung:

 

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033 854 217

- Email: phongtckh.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch:

 
 
1. Tổ chức bộ máy:
 

 

Đồng chí: Phạm Hồng Điệp

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế lao động
Học viện hành chính Quốc gia. Cử nhân hành chính, ngành Hành chính học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.2213313

Email: phamhongdiep@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hường

Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành kế toán; Thạc sỹ kinh tế công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3854217

- Email: tranthihuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Hoàng Hải

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Kỹ sư xây dựng, ngành kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 371 154

- Email: vuhoanghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính - Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0888.613.839

- Email: nguyenthiphuongthuy.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trung học Kinh tế QN, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Cử nhân Kế toán

- Điện thoại: 0914 727 779

- Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Trung học Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất, ngành hạch toán kế toán Học viện Tài chính. Cử nhân kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912 903 283

- Email: nguyenthianhdao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

   

- Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Thăng Long. Cử nhân Kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 079 221 888

- Email: hoangthingocdiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

 

- Đồng chí: Dương Thùy Ngân

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng- ĐH Dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0382 064 808

- Email: duongthuyngan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

 

- Đồng chí: Lưu Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương Mại, cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0389 027 399

- Email: luuthithuhang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Phạm Hùng Thiện

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán- Học viện Tài chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0918 275 166

- Email: phamhungthien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thắng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng Ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912 646 404

- Email: nguyenhuythang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách xây dựng cơ bản

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Diễm Hương

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - ĐH Thương Mại; Cử nhân Kế toán- ĐHTM

- Điện Thoại: 0946.523.285

- Email: nguyenthidiemhuong@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức phòng Tài chính - Kế hoạch

Xem tại đây

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11988 Tổng lượt truy cập 869037158