Phòng Y tế

1 . Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Phòng Y tế thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3666.504

- Email: nguyenthithanhdoan@quangninh.gov.vn

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố 

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Đoàn

- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Dược; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.113.526

- Email: nguyenthithanhdoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Phụ trách chung các lĩnh vực theo QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố.

+ Công tác tham mưu hoạch định các KH dài hạn, ngắn hạn, các chỉ thị Quyết định, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội háo trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

+ Công tác: phòng chống dịch bệnh; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý hành nghề y dược tư nhân; Khám chữa bệnh BHYT; Dân số-KHHGĐ; Công tác duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Công tác Chi bộ, xây dựng Đảng, Quản lý nhân sự trạm Y tế các xã, phường; Chỉ đạo điều hành quản lý tài chính, tài sản, biên chế, thi đua khen thưởng. 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0359.070.080

- Email: nguyenthinhuduyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Phụ trách lĩnh vực kế toán; Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm của đơn vị và lưu trữ báo cáo theo quy định.

+ Tham mưu, theo dõi công tác Đảng và Công đoàn, ghi Nghị quyết tại các cuộc họp chi bộ và giao ban chuyên môn.

+ Tham mưu, theo dõi và trực tiếp nhận Hồ sơ về Y tế dự phòng và An toàn thực phẩm theo phân cấp tại Trung tâm hành chính công thành phố. Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn thẩm định cơ sở để cấp phép theo quy định.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.

 

- Đồng chí: Phạm Quỳnh Hoa

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

- Điện thoại: 0395.855.268

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Theo dõi, giám sát công tác chuyên môn, công tác y tế học đường và Dân số, kỷ luật kỷ cương hành chính và các tiêu chí quốc gia về y tế tại các trạm Y tế: Phương Đông, Thanh Sơn, Điền Công, Bắc Sơn, Trưng Vương,Yên Thanh

+ Phụ trách theo dõi công tác y dược tư nhân, mỹ phẩm.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.

+ Theo dõi công tác quản lý rác thải y tế.

+ Quản lý các doanh nghiệp.

+ Tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

+ Tổng hợp báo cáo: Sàng lọc trước sinh; Y dược tư nhân; Rác thải y tế; Doanh nghiệp.

+ Thủ quỹ của phòng Y tế.

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học điều dưỡng

- Điện thoại: 0907.140.888

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Theo dõi, giám sát công tác chuyên môn, công tác y tế học đường và Dân số, kỷ luật kỷ cương hành chính và các tiêu chí quốc gia về y tế tại các trạm Y tế: Thượng Yên Công, Quang Trung, Nam Khê, Vàng Danh, Phương Nam.

+ Theo dõi, quản lý công tác An toàn thực phẩm.

+ Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởng; Đánh giá đảng viên cuối năm; Kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

+ Tổng hợp báo cáo: Báo cáo hàng tháng; Báo cáo thống kê; ATTP; Cải cách hành chính và các loại báo cáo khác.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12145 Tổng lượt truy cập 874848640