Quảng Ninh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021

Quảng Ninh là một trong 6 tỉnh đầu tiên trên cả nước được lựa chọn triển khai áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1, từ tháng 11/2021 đến ngày 31/3/2022, theo Quyết định số 1833/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 27/9/2021 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Để chuyển sang áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thuận lợi, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh cần chủ động nghiên cứu kỹ những quy định mới như đối tượng áp dụng HĐĐT có mã/không có mã của cơ quan thuế, nội dung hóa đơn, định dạng hóa đơn, xử lý HĐĐT có sai sót…

Trong thời gian cuối tháng 10/2021, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn về HĐĐT đến người nộp thuế, đồng thời thường xuyên cập nhật, đăng tải những văn bản, hướng dẫn về HĐĐT trên trang Thông tin điện tử Cục Thuế (mục Hóa đơn điện tử) để người nộp thuế tìm hiểu và thực hiện.

 

Theo Nguyễn Nhung (Cục Thuế tỉnh)/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7280 Tổng lượt truy cập 870162659