CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công

Chỉ số chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI) là chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công, cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên sự đánh giá, trải nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và sử dụng dịch vụ công. Phạm vi đánh giá của PAPI theo các trục nội dung chính: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Xác định đây là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả công tác CCHC, góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công tại địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, năm 2020, TP Uông Bí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng chỉ số quản trị và hành chính công.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, dịch vụ du lịch, nâng cấp hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến khu dân cư, đặc biệt trong tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ bồi thường, GPMB, nêu cao trách nhiệm của người dân vì sự phát triển chung, chỉ chưa đầy một tháng, toàn bộ 200 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là tiền đề quan trọng để Dự án cán đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật.

Lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân ngay từ cơ sở.

Kinh nghiệm huy động sự đồng thuận của người dân đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử là một trong các giải pháp thời gian qua thành phố Uông Bí tập trung thực hiện để tăng cường sự tham gia của người dân cấp cơ sở vào bàn bạc, quyết định, giám sát các chương trình, kế hoạch phát triển của thành phố. Đây cũng là giải pháp thực hiện trục nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Trong đó, Uông Bí đã công khai, minh bạch, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường học, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản vận động đóng góp khác. Thành phố quan tâm thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: mức đóng góp, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, đường giao thông thôn, khu, bình xét các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp chính quyền phối hợp với MTTQ và đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp tuyên truyền để nhân dân ủng hộ, đồng lòng hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH trọng tâm của thành phố, nổi bật như: bầu cử trưởng, thôn khu; đại hội đảng các cấp; phát triển các mô hình kinh tế; tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu phục vụ chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; ủng hộ chương trình giảm nghèo; ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung...


Sự tham gia tích cực của người dân trong GPMB là tiền đề quan trọng để Dự án Đường Dốc Đỏ - Yên Tử cán đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tương tác, làm việc với cơ quan hành chính nhà nước, Uông Bí cũng tập trung đẩy mạnh công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tại Trung tâm HCC thành phố và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại xã, phường. Những lĩnh vực người dân quan tâm, thường xuyên tương tác như: các chế độ chính sách; tiêu chí đánh giá người khuyết tật; thu, chi ngân sách; khung giá đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng; phí, lệ phí; các loại quỹ; giải quyết khiếu nại tố cáo... được thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường nghiêm túc công khai, minh bạch, niêm yết, thông báo đầy đủ, kịp thời tại trụ sở làm việc, Nhà văn hóa các thôn, khu dân cư…

Một trong những trục nội dung của chỉ số PAPI được thành phố đặc biệt quan tâm nâng cao đó là trách nhiệm giải trình với người dân. Từ thành phố đến xã, phường duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư kiến nghị của người dân theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ tiếp dân luôn thể hiện thái độ cầu thị, hoà nhã trong quá trình trao đổi, giải thích, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân. Nhờ đó, nhiều kiến nghị của nhân dân được xử lý dứt điểm ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và củng cố niềm tin trong nhân dân. Uông Bí cũng quán triệt người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trước nhân dân. UBND các xã, phường có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tăng cường sự tham gia giám sát của người dân.

Một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công được thành phố tăng cường là đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng khu vực công. Thành phố thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng qui định về cơ chế tự chủ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát các hoạt động thu, chi… UBND thành phố, xã phường cũng công khai đường dây nóng, bố trí các hòm thư góp ý để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đoàn viên thanh niên thành phố trực tiếp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà, giúp người dân tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. (Ảnh BQN)

Với phương châm: lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả CCHC, thành phố chỉ đạo rà soát thường xuyên, liên tục nhằm đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Đồng thời liên tục cập nhật thủ tục mới, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục không còn phù hợp; tích hợp, liên thông thủ tục giữa các cơ quan hữu quan. Hiện, Uông Bí có 281/281 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện đưa vào Trung tâm hành chính công thành phố. Toàn bộ thủ tục đều được thực hiện theo nguyên tắc 5 trong 1 (Tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt- đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm). Thủ tục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt tỷ lệ 81,88%. TT cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 91,3%. Trong đó, mức độ 4 đạt 82,24%. 258 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo tổng hợp từ đầu năm đến nay về đánh giá của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức và kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC thành phố, số phiếu bày tỏ rất hài lòng đạt tỷ lệ 66%, số phiếu hài lòng đạt 34%. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, số phiếu rất hài lòng đạt 96,4%, số phiếu hài lòng đạt 3,6%.

Đối với trục nội dung nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tập trung ở lĩnh vực y tế và giáo dục, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, nhất là trong bối cảnh năm 2020 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Nhờ đó, trong lĩnh vực y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo. Thành phố duy trì và giữ vững 100% xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ giường bệnh đạt 110/1 vạn dân; số Bác sĩ/vạn dân đạt 22,6%; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,6%. Trong lĩnh vực giáo dục, quy mô và mạng lưới trường lớp phát triển đồng bộ, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ ở các cấp học được duy trì và giữ vững. Tỷ lệ trường công lập chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó trường mầm non, tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 85,7%.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các ca bệnh khó. (Ảnh BQN)

Cùng với đồng bộ cải thiện, nâng cao chất lượng các trục nội dung của chỉ số PAPI, giải pháp tuyên truyền các kế hoạch, mục tiêu, nội dung của bộ chỉ số lồng ghép với công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: trên hệ thống thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị, tập huấn cấp thành phố, xã, phường, thôn, khu dân cư, lồng ghép trong các hội thi, chương trình tuyên truyền lưu động...

Các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số quản trị và hành chính công được TP Uông Bí thực hiện thời gian qua đã góp phần tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về cải cách hành chính. Đặc biệt người dân tích cực, trách nhiệm tham gia vào đời sống chính trị cơ sở; luôn tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương phát triển của thành phố. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Đây là những yếu tố quan trọng để thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh - quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 PV

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 965 Tổng lượt truy cập 864076759