Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn
Điện thoại   : 0203.3.854.434; 
Fax: 0203.3.660551  
E-mail: 
thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

2. Quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố:

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Trung Hải

Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành uỷ; Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0912.144.445

- Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Bui%20tien%20hung.jpg

 

- Đồng chí: Dương Trọng Kháng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.893 

- Email: duongtrongkhang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Hải Trường

- Chức vụ: Phó CN UBKT Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.478.158 

- Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/nguyen%20v%C4%83n%20qu%E1%BA%A3ng.jpg

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

Chức vụ: Ủy viên UBKT, Phó Chánh Thanh tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.657

- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561

- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Đức Quảng

Chức vụ: Ủy viên UBKT Thành ủy

Trình độ chuyên môn: ĐH Quốc gia Hà Nội-Cử nhân ngành Luật học; Thạc sỹ Luật học

Điện thoại: 0982087784

Email: phamducquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - HV Ngân hàng; Cử nhân Luật; Th.S Luật Kinh tế

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0985.230.905

- Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật kinh tế, Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

 

 

* Thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, ủy viên, thanh tra viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7795 Tổng lượt truy cập 878143224