CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Lần thứ nhất)

1- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH đấu giá An Thành Quảng  Ninh

- Địa chỉ: Số 585, tổ 3, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

2- Đơn vị ủy quyền bán đấu giá: Văn phòng thừa phát lại Uông Bí

- Địa chỉ: Số 352, tổ 11, khu 11, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

3- Địa chỉ tài sản bán đấu giá: số 47, tổ 12A, khu 4, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

4- Tài sản bán đấu giá:

- Quyền sử dụng đất: Tổng diện tích đang sử dụng được bán đấu giá là : 318,1m2, trong đó:

+ Diện tích: 72m2 đã được UBND thị xã Uông Bí (nay là TP Uông Bí) cấp giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số: 84 ngày 25/01/1988 mang tên bà: Nguyễn Thị Ngắn, địa chỉ: số 47, tổ 12A, khu 4, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Diện tích còn lại là: 246,1m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thuộc diện được cấp đổi quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Tài sản 1: Là một ngôi nhà 3 tầng, diện tích xây dựng: 3 x 74,4m2 = 223,2m2, xây trên diện tích đất được cấp 72m2 theo giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số: 84 ngày 25/01/1998. Kết cấu xây dựng: khung nhà bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ đỏ, mái bằng bê tông cốt thép. Mỗi tầng 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh khép kín.

+ Tài sản 2: Là một ngôi nhà 1 tầng và khu công trình phụ xây trên diện tích đất chưa được cấp GCN - QSDĐ nhưng thuộc diện được cấp đổi GCN-QSDĐ gồm:

- Nhà ở 1 tầng có diện tích xây dựng là 44,7m2, kết cấu xây dựng: Tường xây gạch chỉ, mái bằng bê tông cốt thép, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gác xép diện tích 22,3m2, 1 tum thờ 9,13m2.

- Công trình phụ liền kề có diện tích xây dựng: 38,6m2 gồm: phòng bếp và phòng vệ sinh liền kề. Kết cấu xây dựng tường xây gạch chỉ, mái đổ bê tông cốt thép.

+ Tài sản khác: gồm có tường rào, cây cối, hoa màu được xây dựng và trồng trọt trên diện tích đất chưa được cấp GCN - QSDĐ nhưng thuộc diện được cấp đổi GCN - QSDĐ.

5- Giá khởi điểm: 3.500.000.000 VNĐ (ba tỷ năm trăm triệu đồng), chưa bao gồm các loại  thuế, phí;

6- Thời gian tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 24/11/2016 đến ngày 28/11/2016;

+ Thời gian đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản: từ 8h ngày 28/11/2016 đến 16h ngày 30/11/2016.

+ Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ ngày 01/12/2016;

7- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Văn phòng thừa phát lại Uông Bí

- Địa chỉ: 352, tổ 11, khu 11, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

8- Phí tham gia đấu giá và tiền đặt cọc:

+ Phí tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đ/người/bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng);

+ Đặt cọc: 300.000.000 đ/người (ba trăm triệu đồng)

9- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Công ty TNHH đấu giá An Thành QN: số 585, tổ 3, khu 7 - Phường Hồng Hải - TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0904.044.919 - 0902.027.118  - Người thường trực: ông Bùi Ngọc Thịnh

+ Văn phòng thừa phát lại Uông Bí: số 352, tổ 11, khu 11, p.Thanh Sơn, TP. Uông Bí.

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mua tài sản đấu giá.

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ AN THÀNH QN

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 2421 Tổng lượt truy cập 864106710