Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ngày 23/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

Tới dự lễ tổng kết có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trao cờ cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Quảng Ninh bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 26 xã đạt trên 75% tiêu chí (chiếm 20,8% số đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM). Nhưng với sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm triển khai, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng NTM.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 3 đơn vị cấp huyện là Đông Triều, Cô Tô và Cẩm Phả đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 đơn vị là Uông Bí và Móng Cái hiện cũng đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng Thẩm định Trung ương thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh sẽ có 90 xã và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt kế hoạch của tỉnh đề ra và của Trung ương giao. Trong đó, nhiều mục tiêu, tiêu chí được tỉnh thực hiện cao vượt so với toàn quốc: Số tiêu chí bình quân đạt 18,03 tiêu chí (cả nước là 15,26 tiêu chí); 81,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước là 50,26%); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (cả nước là 4,5%)...

Chương trình xây dựng NTM đã tạo nên sự đổi thay rõ nét bộ mặt nông thôn của tỉnh; đời sống người dân được cải thiện; văn hóa - xã hội và môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự giữ vững... Đặc biệt, nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân đã chuyển mạnh từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại thành chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM.


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những mặt còn hạn chế trong chương trình xây dựng NTM của Quảng Ninh. Đồng thời, thống nhất các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có thêm ít nhất 8 xã, nâng tổng số thành 98 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí; có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Khẳng định lại và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong xây dựng NTM, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, cách làm đồng bộ, quyết liệt, liên tục và sáng tạo của Quảng Ninh luôn được Trung ương, các bộ, ngành và nhiều địa phương ghi nhận, đánh giá cao, làm điểm để học tập và nhân rộng. Quảng Ninh đã góp phần to lớn cùng cả nước thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong các phần việc khó như: Xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra trong chương trình xây dựng NTM đến năm 2020 và đặc biệt là đến năm 2025, Quảng Ninh sẽ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, toàn tỉnh cần tập trung vào thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, như: Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường, làm thật tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình; tập trung phát triển chương trình OCOP ở tầm quốc gia với các sản phẩm thích ứng với thị trường trong nước và quốc tế cả về số và chất lượng, để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân; thường xuyên cập nhật, đánh giá, tuyên dương và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM...

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM đã chỉ ra rất nhiều bài học quý, trong đó quan trọng nhất là bài học về việc ở đâu có cán bộ lăn lộn, tâm huyết, uy tín, năng lực, sâu sát, trăn trở, còn người dân thực sự phát huy được vai trò chủ thể, thì chắc chắn nơi đó NTM sẽ đạt được những kết quả bền vững.

Đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế khiến nông nghiệp của tỉnh chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế nổi trội. Đó là bộ máy cán bộ làm nông nghiệp nông thôn còn nhiều hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cấp huyện, cấp xã; chất lượng một số công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; quản lý sử dụng sau đầu tư có nơi chưa được chú trọng; so với khu vực đô thị và mặt bằng chung toàn tỉnh, thu nhập của người dân ở nông thôn còn thấp; ô nhiễm môi trường ở một số khu vực có hướng tăng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong giai đoạn tới đây, Quảng Ninh sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phải khơi dậy được tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường. Và quan trọng nhất là nêu cao được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Nếu dự kiến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người Quảng Ninh đạt xấp xỉ 10.000 USD /người/năm, thì đối với khu vực nông thôn, phải phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người không dưới 5.000 USD/người/năm. Tới năm 2020, TX Đông Triều phải là địa phương cấp huyện đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu và có trên 50% số xã đạt NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh cần tập trung phát triển chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp với cơ cấu sản phẩm nông nghiệp mới, lấy trục phát triển trọng tâm là những sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP có hiệu quả cao; đảm bảo sản xuất nông nghiệp và môi trường nông thôn trong sạch, thực phẩm vệ sinh, tài nguyên sinh học đa dạng; giảm thiểu rủi ro bệnh tật, thiên tai và quá trình biến đổi khí hậu gây ra...

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nhận thức cho người dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ nông nghiệp, nông thôn và đội ngũ cán bộ phát triển cộng đồng nông thôn; nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng phải nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn. Cần tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, nhất là các đơn vị ngành Than và doanh nghiệp du lịch trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân. Đặc biệt, phải tiếp tục chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, chính trị ổn định ở các xã NTM; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đạo đức, phẩm chất và năng lực để phục vụ người dân tốt hơn nữa.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã bố trí các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP của tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, khách mời.

Nhân dịp này, 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2016-2020 đã vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 43 tập thể và 31 cá nhân có những thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Theo Minh Hà/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10059 Tổng lượt truy cập 870123012