CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố

I. Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố

Tên cơ quan: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố Uông Bí
Địa chỉ        : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại   : 0203.3.663331

Ảnh Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố

II. Các đồng chi lãnh đạo

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung
- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 
0203.6.338.777 - 0913.369.258
- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/TRUNG%20T%C3%82M%20B%E1%BB%92I%20D%C6%AF%E1%BB%A0NG%20CH%C3%8DNH%20TR%E1%BB%8A/Untitled-2.jpg

- Đồng chí: Trương Thị Hằng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 085.613.1111

- Email: truongthihang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Trình độ LLCT: Tương đương CC

- Điện thoại: 0946.239.866

- Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng
Trung tâm bồi dưỡng chính trị là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc cấp Uỷ, có chức năng tổ chức, bồi dưỡng về lý luận chính trị, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đoàn thể. Xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ Đảng viên trên địa bàn Thành phố, cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở không thuộc đối tượng đào tạo bồi dưỡng của trường chính trị Tỉnh.
2. Nhiệm vụ
2.1. Tổ chức, bồi dưỡng chương trình lý luận Mác-Lê Nin, tư tưởng Hổ Chí Minh, các Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên trên địa bàn Thành phố.
2. 2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng (Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Chi uỷ viên), cán bộ chính quyền và các đoàn thể chính trị cơ sở, các chương trình về quản lý Nhà nước.
2.3. Bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng:
2.4. Tổ chức thông tin thời sự, chính sách, khoa học kỹ thuật cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. 
2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng do yêu cầu công tác của Ban Thường Vụ Thành uỷ và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định chương trình bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

IV. Phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố: 

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5160 Tổng lượt truy cập 3451896