Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3664.455

II. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

III. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đoàn 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 

Emailnguyenhuudoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng 

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật. Cử nhân Luật ngành Luật; ĐH Ngành Quản lý Kinh tế

- Điện thoại: 0906.161.611

- Email: nguyenquochung.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Hoàng Hải

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Kỹ sư xây dựng, ngành kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 371 154

- Email: vuhoanghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cẩm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trung học Nông - Lâm - Ngư nghiệp Quảng Ninh, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: nguyenhongcam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Chiêm

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn:  Đại học Thương Mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0788.266.268

- Email: tranngocchiem@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thế Được

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: Đại học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân ngành khoa học Môi trường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.083.573

- Email: phamtheduoc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Thị Thanh Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương. Trung cấp Kế toán, ngành hoạch toán kế toán; Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.838.558

- Email: duongthithanhhoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Lượng

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0382.190.999

- Email: nguyenthanhluong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Tô

- Chức vụ: Nhân viên

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông lâm-ĐH Thái Nguyên

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0908.901.984

- Email: nguyenthanhto@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Phạm Nhật Toàn

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghiệp Quảng Ninh. Cử nhân cao đẳng, ngành kỹ thuật trắc địa, chuyên ngành trắc địa mỏ; Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đổ

- Điện thoại: 0975.665.369

- Email: phamnhattoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Sơn Tùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng kỹ thụât mỏ. Trung cấp ngành cơ điện, chuyên ngành cơ điện mỏ; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0384.585.688

- Email: hoangsontung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thành Công

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, ngành kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.995.877

- Email: vuthanhcong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Văn Điệp

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất, kỹ sư ngành kinh tế- quản trị doanh nghiệp mỏ

- Điện thoại: 01263.439.652

- Email: duongvandiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Giang

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật Mỏ- ngành Kinh tế Mỏ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - ĐH Kinh doanh và công nghệ HN

- Điện thoại: 01646.755.580

- Email: phamthigiang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh sư phạm, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân công nghệ thông tin.

- Điện thoại: 0932.261.222

- Email: vuthimaianh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Thị Ngọc Anh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp- Cử nhân Khoa học môi trường

- Điện thoại: 0902.034.838

- Email: buingocanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Hoài Nam

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 01663.936.639

- Email: tranhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thanh Vinh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghiệp và Xây dựng- ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Điện thoại: 0983.444.628

- Email: phamthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Mạnh Quỳnh

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, kỹ sư quản lý đất đai, ngành quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: tranmanhquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

- Đồng chí: Phạm Minh Nguyệt

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Viettronics - CĐ Kế toán

- Điện thoại: 0936.918.718

- Email: phamminhnguyet@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lương Minh Thành

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0968.555.396

- Email: luongminhthanh.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Ngọc Quế

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Ngành Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0972.243.156 

- Email: lengocque.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hằng

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0918.923.663

- Email: dothihang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thường

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân kinh tế ngành Quản trị KD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.545.369

- Email: nguyenhuythuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Đức

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc, Đại học luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0977.004.448

- Email: nguyentienduc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đức

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

- Điện thoại: 

- Email: nguyenhuuduc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Mai Anh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác vận tải

- Điện thoại: 

- Email: nguyenmaianh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông

- Điện thoại: 

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

* Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm phát triển quỹ đất phụ trách chỉ đạo các dự án GPMB

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2986 Tổng lượt truy cập 864659261