UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Ngày 16-9 tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và thông báo của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự tại đầu cầu Uông Bí có đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bào tỉnh Quảng Ninh đã có chuyển biến mạnh mẽ, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã được nâng cao. Chất lượng môi trường được cải thiện, thực sự trở thành một trong 3 trụ cột vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm môi trường vẫn còn gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân trên địa bàn. Nhiều địa phương còn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; ý thức của một bộ phận công chức, viên chức về môi trường còn hạn chế  Nhiều địa phương còn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; việc đầu tư cho môi trường còn hạn hẹp và dàn trải; chưa có cơ chế chính sách đột phá nhằm thu hút nguồn lực trong xã hội cho công tác bảo vệ môi trường. Trước thực trạng trên và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ bảo vệ môi trường, UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng lực quản lý môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực. Phấn đấu đưa tỉnh Quảng ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thực hiện thành công bảo vệ môi trường trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu là: 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải y tế được thu gom xử lý; 100% các địa phương trong tỉnh có khu xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh; 98% cư dân thành thị được sử dụng nước sạch; 98% cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54 đến 55%; 100% các khu công nghiệp có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, trong thời gian tới, UBND tỉnh quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhâ dân. Làm tốt công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành các dự án; tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để UB MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp, giám sát và phản biện hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

Đối với TP Uông Bí, nhờ thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường nên những năm qua đã thu được kết quả quang trong, đóng góp tích cực trong phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, là địa phương luôn gắn liền với phát triển các ngành công nghiệp khai thác than và sản xuất điện, xi măng, cơ khí; đồng thời có nhiều tuyến quốc lộ đi qua cùng với tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ. Do đó, vấn đề môi trường cần được triển khai với nhiều biện pháp tích cực hơn mới có thể đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chí phát triển bền vững.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, TP Uông Bí đã ban hành các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường; triển khai công tác thẩm định, xác định, xác nhận cam kết, kế hoạch và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo đúng quy định; bố trí nhân lực và nguồn lực về bảo vệ môi trường; bảo vệ và cải thiện môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tính từ đầu năm 2014 cho đến hết tháng 6 năm 2016, thành phố đã tiếp nhận 19 lượt đơn thư  kiến nghị về môi trường và đến nay, 100% số đơn thư đã được thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết xong. Thành phố cũng thẩm định xác nhận 153 cam kết bảo vệ môi trường, 93 kế hoạch bảo vệ môi trường và 17 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Cũng từ năm 2014 đến nay, thành phố đã xử lý vi phạm hành chính đối với  14 vụ,  14 đối tượng vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường, phạt hành chính  372 triệu đồng. Năm 2012 thành phố đã thành lập Đội cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường trực thuộc Công an thành phố để tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

 

 

Thanh Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9926 Tổng lượt truy cập 870122603