Uông Bí: kiểm soát chặt người hoàn thành cách ly và người từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác về địa phương

Trong thời gian vừa qua, đã xuất hiện những trường hợp người hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương nhưng xét nghiệm vẫn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hệ thống khai báo y tế vẫn ghi nhận hàng ngày có nhiều người từ các địa bàn có dịch, đặc biệt từ các tỉnh phía Nam di chuyển về tỉnh. Để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ những trường hợp này, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,  UBND thành phố  yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát chặt chẽ 100% người hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác ngay khi về địa phương.

Giao Phòng Y tế Thành phố tham mưu thực hiện tiếp tục cách ly y tế bắt buộc 07 ngày tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố trước khi về theo dõi y tế tại nhà 07 ngày (trừ chuyên gia, người lao động nước ngoài đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin và hoàn thành cách ly tập trung theo quy định) đối với người hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác ngay khi về địa phương.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người từ tỉnh ngoài về địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có dịch. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp người về không khai báo. Yêu cầu 100% người đi qua các chốt kiểm soát thực hiện quét mã QR. Thông tin ngay cho phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố thống nhất bố trí phương tiện đón về khu cách ly, thực hiện công tác tổ chức, giám sát theo quy định.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 928 Tổng lượt truy cập 868466814