THÔNG BÁO

về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường giao thông liên phường Trưng Vương - Bắc Sơn đoạn từ đập tràn nhà máy điện Uông Bí đến khu 12 khe (giai đoạn 2, đoạn từ cầu Hai Thanh đến khu 12 khe)

Để thực hiện dự án Đường giao thông liên phường Trưng Vương - Bắc Sơn đoạn từ đập tràn nhà máy điện Uông Bí đến khu 12 khe (giai đoạn 2, đoạn từ cầu Hai Thanh đến khu 12 khe).

UBND thành phố Uông Bí thông báo thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang quản lý, sử dụng nằm tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Diện tích đất dự kiến thu hồi: 0,1ha. Loại đất đang sử dụng dự kiến thu hồi: đất nông nghiệp;

Vị trí, ranh giới khu đất dự kiến thu hồi: Theo bản đồ hiện trạng phục vụ GPMB công trình Đường giao thông liên phường Trưng Vương – Bắc Sơn đoạn từ đập tràn nhà máy điện Uông Bí đến khu 12 khe (giai đoạn 2, đoạn từ cầu Hai Thanh đến khu 12 khe).

Do phần diện tích đất dự kiến thu hồi là đất nông nghiệp không phải là đất ở nên không bố trí tái định cư. UBND thành phố giao các đơn vị có liên quan, xây dựng tiến độ công tác GPMB, triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm. Tổ chức triển khai nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Thực hiện việc thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tố chức, cá nhân và hộ gia đình để thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải giữ nguyên hiện trạng (không được phép xây dựng nhà ở, công trình khác xây dựng trên đất, trồng cây cối, hoa màu trên đất đã có thông báo thu hồi); phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Bắc Sơn, các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, loại đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, loại đất, tài sản gắn liền với đất, Nhà nước sẽ tổ chức triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3099 Tổng lượt truy cập 868279915