Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 11/102021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Ngày 14-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 11/102021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Nội dung Công điện tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12391 Tổng lượt truy cập 869037903