Xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả

Quảng Ninh từng bước xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Quảng Ninh 3 năm liên tiếp (2019-2021) giữ vị trí số 1 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); 5 năm liên tiếp (2017-2021) giữ vị trí số 1 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 5 năm liên tiếp (2017-2021) nằm trong vị trí tốp đầu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thực sự lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ, thực hiện quan điểm “5 thật, 6 dám”.

Với sự quyết tâm chính trị, tỉnh lần đầu tiên trong nước đưa mục tiêu “giữ vững vị trí nhóm đầu về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI” vào Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết "Về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021). Đây là hành động cụ thể nhằm xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu đổi mới, sáng tạo, xây dựng văn hóa cam kết, văn hóa đồng hành, văn hóa thực thi của chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Hằng năm, ngay sau khi Trung ương công bố kết quả xếp hạng các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, tỉnh đều tổ chức các hội nghị phân tích chuyên sâu các chỉ số nhằm nhận diện thực chất những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; đưa ra các giải pháp phù hợp khắc phục; chỉ rõ những nội dung còn để mất điểm thuộc trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả trong năm tiếp theo.

Đối với các cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, tỉnh yêu cầu chủ động rà soát nghiên cứu kỹ, nhất là các chỉ số thành phần chưa được đánh giá cao, từ đó khẩn trương nghiên cứu các giải pháp cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, qua đó giữ vững, nâng cao vị trí trong bảng xếp hạng.

Nhằm phát huy vai trò giám sát của doanh nghiệp và người dân đối với sự phục vụ của chính quyền, tại các trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã triển khai đồng bộ các cách thức khảo sát: Phát phiếu khảo sát; hòm thư góp ý; đánh giá tại địa chỉ dichvucong.quangninh.gov.vn... Từ đó, thường xuyên tiếp nhận những phản ánh, kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, mới đây UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Kế hoạch nhằm điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ.

Cục Thuế tỉnh tháo gỡ vướng mắc cho tổ chức, cá nhân trong triển khai hóa đơn điện tử nhằm thực hiện chuyển đổi số. 

Quảng Ninh xác định năm 2022 là năm của chuyển đổi số. Tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ trình bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Tuần Châu (TP Hạ Long) vào Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ theo Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, như: Thí điểm trợ lý ảo trong giải quyết TTHC; hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cơ quan nhà nước và cán bộ trong hoạt động giải quyết TTHC đồng bộ toàn tỉnh; thí điểm một số TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; thí điểm một số TTHC thực hiện trong ngày... Các cấp, ngành, địa phương rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công nghệ thông tin để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm  thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số.

Theo Cao Quỳnh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6152 Tổng lượt truy cập 878140195