Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa được dán ảnh đối với thiếu niên dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân

Cử tri thành phố Móng Cái kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa được dán ảnh đối với thiếu niên dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân vì một số học sinh trên địa bàn khi đi khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái chỉ cần có thẻ BHYT vẫn được tạo điều kiện để khám, nhưng đi khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế khác, thì được yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh là cá nhân đang sử dụng thẻ (như thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận nhân thân) gây khó khăn cho học sinh đi khám, chữa bệnh.

Liên quan đến nội dung này Sở Y tế trả lời như sau: Tại Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiếm y tế”.

 Tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có nêu: “Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Như vậy, đối với trường hợp thiếu niên dưới 14 tuổi, thẻ Bảo hiểm y tế chưa được dán ảnh, chưa được cấp Căn cước công dân như ý kiến cư tri phán ánh, khi đi khám chữa bệnh Bảo hiếm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh cần phải thực hiện theo các quy định hiện hành như đã nêu ở trên.

Theo Thu Hoài (biên soạn)/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4232 Tổng lượt truy cập 87962316